Erika Suvi
psühholoog
info@hetas.ee

Erika on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialal ning omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal. Üle 10 aasta töötamist Lasnamäe tegevuskeskuse juhina on andnud hea kogemuse mõistmaks erinevaid psüühikahäireid ning võimalusi nendega toime tulla. Erika on täiendanud end leinanõustamise, traumatöö ning karjäärinõustamise koolitustel. Lisaks on ta läbinud pereteraapia ning kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatavad kursused ning CARe-metoodika (kõikehõlmav lähenemine rehabilitatsioonile) väljaõppe. Praegu on Erika superviseeritav EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy) terapeut. See on teraapia, mis on andnud häid tulemusi traumatöös.

Erika kasutab ka positiivse psühholoogia ning teadveloleku (mindfulness) kursustel omandatut. Varasem töökogemus lasteaia juhina ning teadmised lapsepsühholoogiast võimaldavad pakkuda tuge lapsevanematele oma lapse või teismelise mõistmisel ning toetamisel.

Erika usub, et igas hetkes, olukorras ja inimeses on positiivset, mille ülesleidmisest ja märkamisest saab alguse parem, tervem ja helgem olevik.