Tööalane rehabilitatsioon

See teenus on mõeldud tööealistele (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) inimestele, kellel on psüühikahäire tõttu vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks spetsialistide abi.

Teenuse eesmärk on seotud töö- või õppimisvõime parandamisega. Teenusele suunab Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja. Lähemalt saad lugeda töötukassa kodulehelt: tööalase rehabilitatsiooni teenus.

Teenusele tulles teeme kõigepealt sinuga koos tegevuskava. Tegevuskavas lähtume sellest eesmärgist, mille oled töötukassas koos oma juhtumikorraldajaga paika pannud ja valime välja need teenused, mis sind kõige paremini aitavad.

Kõigi tööalase rehabilitatsiooni käigus pakutavate teenuste puhul toimub ajaarvestus akadeemilise tunni põhjal - see tähendab, et 1 tunni teenuse kestus on 45 minutitINFO töötukassale

Teenuste HINNAKIRI kuni 31.12.2023
Teenuste HINNAKIRI alates 01.01.2024
MEESKOND