Tööalane rehabilitatsioon

See teenus on mõeldud tööealistele inimestele, kellel on raske või püsiva psüühikahäire tõttu vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks spetsialistide abi.

Teenuse eesmärk on alati seotud töö- või õppimisvõime parandamisega. Teenusele suunab Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja ning selle eest tasub samuti töötukassa.

Sul on õigus seda teenust saada, kui oled tööealine (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) ning

  • sul on osaline töövõime (vaata, kuidas käib töövõime hindamine)
  • sa oled hõivatud - töötad, õpid, oled ettevõtja või ajateenistuja või otsid tööd (oled töötukassas registreeritud tööotsijana)
Kui tuled meie juurde, siis teeme kõigepealt sinuga koos tegevuskava. Tegevuskavas lähtume sellest eesmärgist, mille oled töötukassas koos oma juhtumikorraldajaga paika pannud ja valime välja need teenused, mis sind kõige paremini aitavad.

Kõigi tööalase rehabilitatsiooni käigus pakutavate teenuste puhul toimub ajaarvestus akadeemilise tunni põhjal - see tähendab, et 1 tunni teenuse kestus on 45 minutit

Vaata, milliseid teenuseid me pakume

Võta meiega ühendust, kui miski tundub liiga keeruline ja me vastame kõigile küsimustele hea meelega!


Loe siit, kuidas saad töötukassas rehabilitatsiooniteenust taotleda.

Info töötukassale
Teenuste hinnakiri
Meeskond