Käimasolevad projektid

"Isikukeskne erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"
Projekti kestus 2023 - 2024

Selle projekti kaudu saame pakkuda paindlikku ja terviklikku teenust komponentidena, mis arvestavad sinu toimetulekut kõikides eluvaldkondades.

Seda teenust pakume psüühilise erivajadusega vähemalt 16-aastastele inimestele, kellel on projekti hindamisinstrumendi põhjal vajadus toetuse järele. Teenuse vajadust hindab elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond. 

Kui sind huvitab, kas sul on õigus teenust saada, siis saad lisainfot Tallinna linna kodulehelt või oma elukohajärgsest sotsiaalhoolekande osakonnast. 

2023. aasta seisuga on meie koostööpartnerid Tallinna linn ja Raasiku Vallavalitsus. Oleme avatud koostööle ka teiste omavalitsustega.