Käimasolevad projektid

"Isikukeskne erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"
Projekti kestus 2023 - 2024

Teenust pakume raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega vähemalt 16-aastastele inimestele, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kellel on projekti hindamisinstrumenti kasutades tuvastatud abivajadus.

Teenuse eesmärgiks on pakkuda abivajajale, sh tema lähedastele, paindlikku ja terviklikku teenust komponentidena, mis arvestavad inimese toimetulekut kõikides eluvaldkondades.

Lisainfot saad Tallinna linna kodulehelt.