Helen Tabur
koordinaator
tel 5656 2564

helen.tabur@hetas.ee

Helen on õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltööd, uurinud põhjalikumalt eakate omastehoolduse ja pärast magistrikraadi omandamist kogukondliku toetuse teemasid. Helen on töötanud nii tööealiste kui ka eakatega. Oma teekonda vaimse tervise valdkonnas alustas ta pikaajalise kaitstud töö teenuse tegevusjuhendajana. Tänasel päeval töötab Helen sama valdkonna rehabilitatsiooniteenuste koordinaatorina.

Helenile meeldib inimestega töötamine ja inimeste heaks töötamine. Ta usub, et suhtlemine on maailmas edasi viiv ja tasakaalu loov jõud ning ilma sügavama kontaktita iseendaga, teiste inimestega ning loodusega on raske vaimset tasakaalu leida ja hoida. Helenil  on oskus  märgata inimeste  tugevusi. Ta usub inimese võimesse iseennast ja selle kaudu ka maailma paremaks muuta. See võib lihtsalt aega võtta, mõnikord vajades ka natuke kõrvalist toetust ja innustust. Helen oskab olla suurepärane innustaja ja tema heade toetavate sõnade varasalv näib ammendamatu.  

Enda vaimset tervist hoiab Helen muusika ja koorilauluga tegeledes, looduses viibides ning heade kaaslastega suheldes.