Irina Šišova
psühholoog
info@hetas.ee

Irina on hariduselt psühholoog ning tal on lisaväljaõpe pere- ning grupiteraapias. Irina kasutab oma töös nn eklektilist ehk mitmekülgset lähenemist – see tähendab, et vastavalt iga inimese individuaalsetele vajadustele kombineerib ta oma kogemustepagasis olevaid erinevaid terapeutilisi sekkumisi.
Irina on spetsialiseerunud erinevate vaimse tervise häiretega inimeste nõustamisele, muu hulgas on tal pikaajaline kogemus ka raskemate psüühikahäiretega, nagu näiteks antisotsiaalne käitumine, häiritud seksuaalne käitumine ning destruktiivne liikluskäitumine.
Samuti nõustab Irina käitumisprobleemidega (sh õpiraskustega) lapsi ja noori. Irina töötab nii eesti kui ka vene keeles.