Johanna Hark
psühholoog
johanna.hark@hetas.ee

Johanna on lõpetanud Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppe psühholoogia erialal ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi kliinilise psühholoogia suunal. Vaimse tervise valdkonnas alustas Johanna tööd esmalt tegevusjuhendajana, mis on andnud talle laiema vaate sellele, millist tuge inimene psüühilise haiguse korral vajab.

Johanna on oma teadmisi täiendanud arvukatel koolitustel, sealhulgas psühhoanalüüsi ning sõltuvushäiretega inimeste nõustamise alal. Lisaks on ta läbinud kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursuse. Psühholoogina kasutab ta meelsasti ka teadveloleku praktikaid, samuti peab ta väga oluliseks mõtteviisi, et iseenda suhtes tuleb olla sama sõbralik ja hooliv kui teiste suhtes.

Johanna sügavamaks huviks on kujunenud skisofreeniaspektri häired, samuti meeldib talle töötada inimestega, kellel on diagnoositud autismispektri häire. Johanna kogemustepagasis on ka autismispektri häirega inimeste sotsiaalsete oskuste gruppide juhendamine.

Johanna nõustab nii eesti kui ka inglise keeles.