kogemusnõustaja Kristi Värik


Kristi Värik
kogemusnõustaja
info@hetas.ee

Kristi on kogemusnõustaja, kelle põhiteemadeks on depressioon, ärevus ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire ehk ATH.

Kristi oli depressiooni (sh ka sünnitusjärgset depressiooni) põdenud juba 8 aastat, kui sattus seoses kahtlusega, et pojal võib olla ATH, psühholoogi vastuvõtule. Kui lapse diagnoos sai kinnituse, viitas üsna palju märke sellele, et ka Kristil endal on ATH jooni. Sellest sai alguse veidi konarlik diagnoosimise protsess, kuid ligi kaks aastat tagasi sai ka Kristi ATH diagnoosi. Sellest peale on ta tegelenud põhjalikult ATH kohta info kogumisega, et seda häiret süvitsi mõista. Kuna sama diagnoos on ka Kristi abikaasal, on see loonud huvitava võimaluse proovida kodus erinevaid lähenemisi, toimimisviise ja lahendusi ning selle käigus ikka ja jälle täheldada, et ATH-ga inimestel on palju sarnasusi, kuid sama palju ka erinevusi.

Kristi on pikalt töötanud turunduse ja müügivaldkonnas, aidanud käivitada kodulehti ja e-poode, kirjutanud sisuloome jaoks tekste ja pidanud koos abikaasaga baari.
Vabal ajal loeb Kristi palju, liigub koeraga looduses, mängib padelit ning veedab aega pere ja sõpradega. Kristi jaoks on oluline vaimse tervise hoidmine ja nendel teemadel rääkimine. Seetõttu käib ta võimalusel ka koolides õpetajatega kohtumas ja õpilastele tunde andmas.