Marge Vainre
psühholoog, paari- ja pereterapeut
info@hetas.ee

Marge on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ning on lisaks läbinud paari- ja pereterapeudi väljaõppe. Marge kuulub Eesti Pereterapeudite Ühingusse. Tal on lisapädevus suhtlemistreenerina ning pikaajaline kogemus suhtlemistreeningute läbiviimisel nii era- kui ka avalikus sektoris. Marge on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu liige.

Paari- ja pereterapeudina peab Marge oma teraapiatöös kõige tõhusamaks seda, kui nõustamisele on kaasatud kogu pere. Marge usub, et inimese heaolu ja toimetuleku võti peitub enamasti suhetes lähedastega. Teraapias ja nõustamisel aitab Marge parandada suhtemustreid, mis ei tööta ning leida toimivaid viise harmooniliseks suhteks nii iseenda kui oma lähedastega. 

Marge on läbinud lapsevanematele suunatud suhtlustreeningu Gordoni perekool väljaõppe ning tal on Gordon Training Internationali koolitaja litsents.

Gordoni perekooli koolitajana toetab ta lapsevanemaid, kellel on tekkinud erinevad mured ja küsimused seoses laste kasvatamise ja peresuhetega.