Mari Agur
sotsiaaltöötaja
mari.agur@hetas.ee

Mari on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika ja sotsioloogia eriala. Magistrikraadi vaimse tervise valdkonna sotsiaaltöös omandas ta Helsingi Arcada Rakenduskõrgkoolis. Mari esimene töökoht vaimse tervise alal oli Tartu Ülikooli psühhiaatriakliinik. Lisaks on ta töötanud Tallinna vaimse tervise keskuse ühe tollase allüksuse, Iru noortemaja juhina. Selle töö käigus osales Mari esmahaigestunud noortele mõeldud teenuste väljatöötamises ning töö noortega on talle siiani väga südamelähedane. 
Mari peab vaimse tervise hoidmise ja parandamise üheks oluliseks teguriks nii igapäevaelus kui ka professionaalsel tasandil inimlikku ja sooja suhtlust ning on oma olemusega ise selle ehe näide.