Mari-Liis Tohvelmann
psühholoog
mari-liis.tohvelmann@hetas.ee

Mari-Liis on lõpetanud Tallinna Ülikoolis psühholoogia eriala ning praegu omandab samas doktorikraadi psühholoogias. Suur empaatiavõime ning huvi teiste inimeste vastu on Mari-Liisil olnud juba varajasest lapsepõlvest saati. Soovist toeks olla kasvas välja huvi psühholoogia kui eriala vastu ning teadlik otsus just seda õppida oli asjade loomulik käik. Mari-Liis on läbinud ka kognitiiv-käitumisteraapia algkursuse ning täiendanud ennast arvukatel koolitustel - peamiselt laste arengu toetamise valdkonnas, sealhulgas erinevate sekkumismeetodite, sotsiaalsete oskuste, aga ka näiteks uimastite tarvitamise alal.

Oma tööelu alustas Mari-Liis raske ja sügava puudega laste tugiisikuna. Seda tööd peamiselt lasteaias ja koolikeskkonnas tehes sai ta kinnituse, et väga palju lapse arengus ja edaspidises toimetulekus sõltub varajase märkamise oskusest. Pärast magistriõpingute lõpetamist töötas MariLiis kaheksa aastat psühholoogina lasteaias.  Lasteaias ei piirdunud tema töö pelgalt lastega, vaid kogu last ümbritseva tugivõrgustikuga - lapsevanemate, õpetajate ning teiste tugispetsialistidega.

Lisaks on Mari-Liisil mitmeaastane kogemus rehabilitatsiooni valdkonnas, kus ta on nõustanud ja toetanud inimesi, kelle toimetulek ja töövõime on psüühilise haiguse tõttu halvenenud. Mari-Liisil ei ole kahtlustki, et iga inimene on erinev (ise ütleb ta pigem, et eriline), seetõttu ei lähene ta kunagi kellelegi ette valmis mõeldud šablooniga.

Valkonnad ja teemad, mis Mari-Liisi psühholoogina väga kõnetavad, on elueesmärgi ja motivatsiooni leidmine, suhted (vanemate, sõprade, elukaaslasega jne) ning toimetulek ärevuse ja depressiooniga. Lisaks on Mari-Liisil oskus nõustada keerulisemate vaimse tervise probleemidega inimesi (nt ATH, autismispekter, skisofreenia). Ta nõustab ka lapsevanemaid ning peresid nii toimetulekul eriliste lastega kui ka n-ö tavaperekondi.

Mari-Liisi põhimõte on, et paranemine saab alata küll iseendast, kuid vahel on tarvis, et keegi küünlaga pimeduses õigetes kohtades valgust näitaks. Seda ta meie meeskonnas oma professionaalsetele teadmistele ja empaatiale tuginedes ka teeb.

Mari-Liis nõustab nii eesti kui ka inglise keeles.