Maria Allikmaa

muusikaterapeut, kutse tase 7
info@hetas.ee

Maria on lõpetanud muusikateraapia magistriõppe Tallinna Ülikoolis. Muusikateraapia on üks loovteraapia suundi ning tõenduspõhise teraapiameetodina saab seda kasutada väga erinevate probleemide, murede ja soovide korral:  nt isikliku arengu, suhte- ja tööprobleemide, stressi, ärevuse, depressiooni ja teiste tervisehäirete puhul. Varasem pillimängu või lauluoskus pole teraapias osalemiseks vajalik. Küll aga on hea esmasele kohtumisele tulles läbi mõelda, millise probleemi või arengukohaga soovitakse teraapias tegeleda.

Maria rakendab oma oskusi ja teadmisi iga inimese või grupi eripärast ja vajadustest lähtudes. Ta kasutab peamiselt humanistlikku ja lahenduskeskse lühiteraapia lähenemist, kuid vastavalt vajadusele integreerib tehnikaid ja teooriaid ka teistest tõenduspõhistest teraapiasuundadest, mille osas ennast pidevalt täiendab.

Lisaks Hetase meeskonnale töötab Maria ka SA Tallinna Lastehaiglas laste ja noorukite psühhiaatria osakonnas loovterapeudina muusikateraapia suunal.