Psühholoog Sigrid Salundo


Sigrid Salundo

psühholoog

Sigrid on lõpetanud Inglismaal Nottingham Trent ülikoolis psühholoogia eriala ning omandab praegu Tallinna Ülikoolis psühholoogia suunal magistrikraadi. Esimesed kogemused vaimse tervise valdkonnas sai Sigrid juba teismeeas, mil ta töötas vabatahtlikuna Tallinna Lastehaigla onkoloogia ja hematoloogia osakonnas. Soov mõista inimkäitumist ning olla samal ajal toeks neile, kes seda kõige rohkem vajavad, ajendas teda hiljem alustama psühholoogiaõpinguid.

Oma tööelu alustas Sigrid rehabilitatsioonimeeskonnas, kus ta nõustas inimesi toimetuleku säilitamise ning parandamise eesmärgil. Hiljem jätkas ta tööd vaimse tervise töötajana psühhiaatrikliinikus, kus toetas meeleolu-, ärevus- ning ka isiksusehäiretega inimesi. Kliinikus töötas ta samuti noorte täiskasvanutega, kes vajasid abi enesevigastamise- ning suitsiidmõtetega toimetulekul. 

Enne õpingute jätkamist magistrantuuris naases Sigrid rehabilitatsioonimeeskonda, kus jätkab nõustamistööd inimestega, kelle toimetulek ja töövõime on vaimse tervise halvenemise tõttu vähenenud.  

Sigridi peamisteks nõustamisvaldkondadeks on elueesmärgi ja motivatsiooni leidmine ning toimetulek meeleolu- ja ärevushäiretega. 

Sigrid nõustab nii eesti kui ka inglise keeles.