Tatiana Kaparina
sotsiaaltöötaja
tatiana.kaparina@hetas.ee
tel 5303 2042

Tatiana on lõpetanud sotsiaaltöö eriala Tallinna Pedagoogilises seminaris. Vaimse tervise valdkonnas alustas Tatiana tööd 2007. aastal ning on selle aja jooksul ennast pidevalt erinevate vaimse tervise teemade ning psüühikahäirete osas täiendanud. Lisaks on ta läbinud CARe (ehk kõikehõlmava rehabilitatsiooni) metoodika väljaõppe, samuti omandanud tööalaste oskuste hindamise Hamet juhendaja tunnistuse.

Tatianale pakub suurt huvi vaimse tervise muredega inimeste tööellu tagasi aitamine - selleks on tal väljaõpe ka karjäärinõustajana.  Väga tõhusaks peab ta grupiteraapiat, sest grupis saavad sarnaste kogemuste ja raskustega inimesed üksteiselt tuge ja innustust.

Tatiana on CARe metoodika põhjal välja töötanud spetsiaalse grupiprogrammi "Soovist eesmärgini" inimestele, kes vajavad tuge  oma soovide sõnastamisel eesmärkideks ning tahavad omandada oskusi päriselt oma eesmärkideni jõuda. Lisaks on tema kogemustepagasis suhtlemisoskuste gruppide juhendamine. 

Psüühikahäirest taastumisel peab Tatiana üheks võtmeteguriks tööd haigestunud inimese lähedastega. Just pere ja lähedased on need, kes koduse keskkonna kaudu saavad toetada (või vahel ka takistada) haigusest taastumist. Kuna sageli vajavad ka pereliikmed ise tuge, nõustab Tatiana ka peresid.

Tatiana on teinud ka arvukalt vaimse tervise teemalisi koolitusi nii psüühikahäirega inimeste lähedastele kui ka spetsialistidele, kes oma töös puutuvad kokku erinevate vaimse tervise probleemidega inimestega.