Terje
 
Quaijtaal
kogemusnõustaja

Terje nõustab autismi, aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) ning depressiooni teemadel.

Terje on lõpetanud Tallinna Ülikooli riigiteaduste erialal. ATH-inimesele üsna tüüpilisena lisandusid õpingud täiesti teisel erialal, mille tulemuseks oli lõpetamata rakenduskõrgharidus IT Kolledžist. Õppimise ja töötamise kõrvalt leidis Terje alati aega ka reisimiseks ja noorteorganisatsioonides vabatahtlikuks tööks. Need kogemused andsid küll avara silmaringi, teadmised grupijuhtimisest ja koolitamisest, kuid ei õpetanud enda eest hoolitsema.

Läbipõlemine ja tõsised terviseprobleemid sundisid keset IT Kolledži õpinguid aega maha võtma. Järgnesid seitse aastat töövõimetust ja rehabilitatsiooniteenuseid. Alles täiskasvanuna saadud ATH ja autismi diagnoosid aitasid end ja oma vajadusi paremini mõista. Taastumisteekonna oluline osa oli nende uute teadmiste valguses oma seniste elukogemuste ümberhindamine. Nii õppis Terje lõpuks oma vajadustele tähelepanu pöörama, tervisest tingitud piiridest kinni pidama ja puhkama.

Kogemusnõustaja töös läheneb Terje probleemidele läbi neuroerisustega inimeste eripärade ning iga kliendi isiklike takistuste ja tugevuste.
Oma kodu ja elu jagab ta abikaasa ja kahe kassiga. Olulisel kohal on ka sõpruskond, kellega looduses jalutada, ühiselt süüa teha ja mängida. Terje hobideks on kunst, lauamängud ja lauarollimängud, näiteks 
Dungeons & Dragons, kus saab mõneks ajaks tavaelu probleemidest eemalduda ja fantaasiamaailma sukelduda.